Khóa đào tạo: Kỹ năng kinh doanh cho thanh niên

08:0001/01/19701027 lượt xem

Đối tượng: những người trẻ tuổi từ 15 - 24

Mục tiêu:

  • Trang bị cho những người trẻ tuổi (đặc biệt là nữ thanh niên) phát triển kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ của họ để họ có thể thích nghi với những thay đổi nhu cầu thị trường lao động và tận dụng cơ hội việc làm.
  • Cung cấp thông tin và “bí quyết” đểm làm cho những người trẻ tuổi phản ánh liệu việc tự tạo việc làm có thể thay thế cho việc làm thuê hay không.
  • Cho phép những người trẻ tuổi đưa ra quyết định sáng suốt trong khi cân nhắc liệu có nên tự tạo việc làm (tự làm chủ) có thể là lựa chọn nghề nghiệp hay không.

Thời gian: 3 ngày (6 buổi)

Nội dung:

Buổi 1: Các kỹ năng kinh doanh

Tập trung vào 3 chủ đề chính

  • Khắc phục quan niệm sai lầm về khởi nghiệp,
  • Hiểu các thuật ngữ chính được sử dụng trong hội thảo,
  • Khám phá các kỹ năng kinh doanh và đánh giá các kỹ năng kinh doanh theo hồ sơ cá nhân.

Buổi 2: Ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh

Tập trung vào việc tạo ra các ý tưởng kinh doanh, tìm kiếm thông tin và kết nối mạng lưới. Các hoạt động của buổi này cung cấp điểm kiểm tra học tập đầu tiên của hội thảo.

Buổi 3: Phân tích thị trường

Đề cập đến tính khả thi của các ý tưởng kinh doanh và dẫn đến một phân tích thị trường đầy đủ.

Buổi 4: Xác định các nguồn lực

Xác định nguồn nhân lực và tài chính và giới thiệu khái niệm lập kế hoạch kinh doanh.

Buổi 5: Tài chính

Tập trung vào quản lý tài chính.

Buổi 6: Kế hoạch kinh doanh

Hướng dẫn hoàn thiện bản kế hoạch kinh doanh

Hoạt động liên quan

Sinh viên ngành Du lịch đi thực tế

Sinh viên ngành Du lịch đi thực tế

Ngày 26/6 vừa qua Trung tâm Phụ nữ Phát triển (CWD) đã được đón đoàn các thầy cô giáo và…

Wehub