Khóa đào tạo: Nông dân tạo lập doanh nghiệp

08:0001/01/1970887 lượt xem

Đối tượng: Nữ nông dân sản xuất nhỏ

Mục tiêu:

Giúp những người nông dân (đặc biệt là nữ nông dân)

 • Hiểu tinh thần kinh doanh
 • Hiểu cách bắt đầu và phát triển doanh nghiệp liên quan đến bảo tồn nông nghiệp với cây trồng
 • Chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch hành động kinh doanh trong khi quản lý rủi ro
 • Hiểu và áp dụng các kỹ năng quản lý kinh doanh tốt nhất để đảm bảo tính bền vững và lợi nhuận.
 • Xác định các nguồn lực cộng đồng và kinh doanh hỗ trợ nông dân trồng cây.

Thời gian: 3 ngày (6 buổi)

Nội dung:

Buổi 1: Hiểu được nền tảng cá nhân như một doanh nhân nông dân tiềm năng

Mục đích của buổi này là để học viên thiết lập nền tảng của bản thân về các phương pháp kinh doanh cơ bản tốt nhất. Điều này sẽ giúp học viên tổ chức và tập trung vào việc đặt mục tiêu cá nhân cho doanh nghiệp và cho các buổi đào tạo tiếp theo. Có năm câu hỏi chính học viên cần tự hỏi:

Mục tiêu cá nhân cho doanh nghiệp của tôi là gì?

Ý tưởng của tôi trong cây kinh doanh là gì?

Mục tiêu đào tạo của tôi là gì?

Tôi có thói quen ghi chép về cách tôi sử dụng thu nhập của mình không?

Làm cách nào để đánh giá tiến độ của tôi trong việc thu nhận kỹ năng kinh doanh?

Buổi 2: Nền tảng của một doanh nhân thành công

 • Định nghĩa kinh doanh
 • Bắt đầu một doanh nghiệp
 • Các trụ cột khởi nghiệp thành công
 • Kế hoạch kinh doanh
 • Đánh giá thành công: Hiểu nội dung của lợi nhuận

Buổi 3: Đặc điểm cá nhân của một doanh nhân

 • Đặc điểm của một doanh nhân thành công (thực tiễn kinh doanh tốt)
 • Các kỹ năng quản lý kinh doanh để đảm bảo kinh doanh bền vững và có lợi nhuận: chuẩn bị sổ tiền mặt và tính toán lãi lỗ
 • Cách nhận định cơ hội kinh doanh liên quan đến nông nghiệp cây trồng

Buổi 4: Tìm kiếm nguồn lực và phân tích thị trường

 • Các bước tìm kiếm tiền
 • Phân tích thị trường
  • Cạnh tranh
  • Sản phẩm và dịch vụ
  • Biết về 5P
  • Đánh giá Marketing
  • Phân tích chuỗi giá trị

Buổi 5: Phân tích SWOT

 • Dự báo doanh thu
 • Khách hàng của bạn
 • Nhà cung cấp
 • Giá

Buổi 6: Nhiệm vụ đánh giá

 • Chi phí kinh doanh
  • Chiến lược marketing
  • Ngân sách hoạt động
  • Quản lý chi phí vận hành và chi phí sản phẩm
  • An toàn nơi làm việc
  • Chất lượng sản phẩm và dịch vụ
  • Đào tạo và đào tạo chéo
  • Chi phí vốn
 • Sứ mệnh và tầm nhìn
  • Tuyên bố sứ mệnh, mục đích và mục tiêu
  • Xác định các rủi ro kinh doanh tiềm năng và lập kế hoạch chuyển đổi

Hoạt động liên quan

Sinh viên ngành Du lịch đi thực tế

Sinh viên ngành Du lịch đi thực tế

Ngày 26/6 vừa qua Trung tâm Phụ nữ Phát triển (CWD) đã được đón đoàn các thầy cô giáo và…

Khóa đào tạo: Kỹ năng kinh doanh cho thanh niên

Khóa đào tạo: Kỹ năng kinh doanh cho thanh niên

- Trang bị cho những người trẻ tuổi (đặc biệt là nữ thanh niên) phát triển kiến thức, kỹ năng…

Wehub