G cựa

200.000 VNĐ/kg

G cựa: Phục vũ Lễ hội - Tín ngưỡng

Tính năng: Ngon, dai, đảm bảo dinh dưỡng

Số lượng:

G cựa: Phục vũ Lễ hội - Tín ngưỡng

Tính năng: Ngon, dai, đảm bảo dinh dưỡng

HTX Dịch vụ Vân Sơn Kim Thượng

ĐT: 0988824709 - 0967108725

Email: Havankimthuong7681@gmail.com

Wehub