Giới thiệu

Bộ phận hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp Wehub ( Women Entrepreneurship Hub) được thành lập vào tháng 11/2018 bởi Khoa Quản trị Kinh doanh- Học viện Phụ Nữ Việt Nam nhằm theo đuổi mục tiêu trao quyền năng kinh tế cho phu nữ Việt Nam.

Tại Wehub, chúng tôi tin tưởng rằng việc trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ l một sự đầu tư bền vững v nhân văn. Với lợi thế l đơn vị có bề dày gần 50 năm chuyên nghiên cứu về vấn đề giới v phát triển giới tại Việt Nam; đội ngũ cán bộ tại Wehub có sự hiểu biết chuyên sâu, bài bản về các nội dung liên quan đến phụ nữ, bao gồm cả việc tạo động lực, truyền cảm hứng v dẫn dắt kinh doanh. Nhờ sự thấu hiểu đó, chúng tôi đem đến sự hỗ trợ toàn diện, thực chất cho những người phụ nữ khởi nghiệp.

TẦM NHÌN

WEHUB mong muốn tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp v sáng tạo nhằm ươm tạo v nuôi dưỡng những ý tưởng kinh doanh, khích lệ tinh thần doanh nhân trong sinh viên v phụ nữ nhằm hình thành các doanh nghiệp có thể tồn tại v hoạt động độc lập trên thị trường; đem những tiến bộ khoa học, ý tưởng sáng tạo ứng dụng vào đời sống xã hội, thúc đẩy sự sáng tạo, mở rộng mạng lưới liên kết với các cá nhân v tổ chức trong v ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế đất nước Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay.

SỨ MỆNH

 • Thu hút các sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên, phụ nữ ở các cấp phát triển các ý tưởng v biến các ý tưởng đó thành sản phẩm/dịch vụ có khả năng thương mại hóa;
 • Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp mới được thành lập vượt qua những khó khăn trong giai đoạn khởi nghiệp như thiếu vốn, khó tiếp cận thông tin, thiếu kinh nghiệm kinh doanh v kỹ năng quản lý, v.v…;
 • Tăng cường mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với sinh viên v sinh viên với sinh viên;
 • Thúc đẩy sự phát triển của văn hóa doanh nghiệp mới bằng cách giáo dục văn hóa kinh doanh chuyên nghiệp, có tầm nhìn v chiến lược dài hạn, linh hoạt, nhạy bén giúp nâng cao bản lĩnh v khả năng hội nhập cho doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế như ngày nay;
 • Tổ chức các cuộc thi ý tưởng kinh doanh dành cho sinh viên v Phụ nữ Việt Nam.
 • Tiếp nhận v hiện thực hóa các ý tưởng v kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học vào thực tế kinh doanh
 • Phổ biến kiến thức v tăng cường kỹ năng về sáng tạo v khởi nghiệp
 • Liên kết với các bên liên quan trong hoạt động ươm tạo v thúc đẩy sáng tạo
 • Hợp tác quốc tế trong hoạt động ươm tạo v thúc đẩy sáng tạo

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 Kết nối

Ươm tạo

Trao quyền năng

 • Kết nối những phụ nữ khởi nghiệp với mạng lưới nữ doanh nhân
 • Kết nối những phụ nữ khởi nghiệp với những người hướng dẫn (mentor) phù hợp để dẫn bước kinh doanh
 •  Kết nối các dự án khởi nghiệp với thị trường phù hợp để đột phá doanh thu
 • Ươm tạo những phụ nữ khởi nghiệp thành những nữ doanh nhân thực thụ
 • Ươm tạo những dự án khởi nghiệp thành doanh nghiệp bền vững
 • Trao quyền năng kinh tế để phụ nữ có cơ hội gây tạo cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.


(3)
Hỗ trợ v đầu tư tài chính: Hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp tìm kiếm v lựa chọn các nguồn vốn vay, gọi vốn đầu tư cho doanh nghiệp; Trực tiếp thực hiện đầu tư vào các dự án với tư cách l nh đầu tư mạo hiểm.
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

(1) Đào tạo: Thực hiện các hoạt động đào tạo về kiến thức v kỹ năng khởi nghiệp, kiến thức v kỹ năng kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cho các nhóm dự án trong quá trình ươm tạo v các doanh nghiệp vừa v nhỏ thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm, khóa đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn trên cơ sở khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi ích cho doanh nghiệp khi tham gia chương trình đào tạo (kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng,…). Ngoài ra, còn thực hiện hoạt động đào tạo ngoại ngữ trừ tiếng Anh.

(2) Tư vấn: Tư vấn cho các nhóm dự án khởi nghiệp v các doanh nghiệp khởi nghiệp bao gồm tư vấn chiến lược, nghiên cứu, lựa chọn thị trường - khách hàng, lập kế hoạch kinh doanh, tư vấn tài chính, tư vấn pháp luật, tư vấn quản lý.

 (4) Tổ chức mạng lưới liên kết hỗ trợ khởi nghiệp: Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc phát triển liên kết với các trường đại học, các hiệp hội doanh nghiệp, các vườm ươm khác để phát triển v hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ cho các dự án ươm tạo; Hỗ trợ liên kết với các cơ quan truyền thông để quảng bá cho hoạt động của trung tâm v các dự án; Hỗ trợ liên kết với doanh nghiệp, tổ chức để tư vấn, hỗ trợ về kinh nghiệm, năng lực tiếp cận thị trường cho các dự án.

(5) Xây dựng v chuyển giao mô hình khởi nghiệp v hoạt động trung tâm cho Phụ nữ các cấp.

(6) Hợp tác quốc tế: Hợp tác với các Trung tâm khởi nghiệp trong v ngoài nước; các hợp tác quốc tế khác

(7) Tổ chức hoặc bảo trợ các cuộc thi khởi nghiệp: Tham gia bảo trợ các cuộc thi ý tưởng kinh doanh sáng tạo  tạo cơ hội quảng bá cho các dự án đang ươm tạo.

Wehub