Kết nối Mentor: Nguyễn Huy Dương - Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Đấu giá Hợp danh Avalue Việt Nam

18:2723/11/201830 lượt xem

Nguyễn Huy Dương, MBA, LLB, Đấu giá viên,

+ Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Đấu giá Hợp danh Avalue Việt Nam;

+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đấu giá v Thương mại Thăng Long.

Đấu giá viên Dương đã có trên 18 năm hành nghề nghiên cứu, tư vấn TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, PHÁP LUẬT, ĐẤU GIÁ bắt đầu từ năm 2000, tập trung vào các lĩnh vực dưới đây:

Lĩnh vực đấu giá:

 • Đấu giá tài sản nh nước;
 • Đấu giá tài sản đảm bảo;
 • Đấu giá tài sản l quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
 • Đấu giá tài sản l tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nh nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
 • Đấu giá tài sản l hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;
 • Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nh nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
 • Tài sản l quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;
 • Tài sản l nợ xấu v tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu của tổ chức m Nh nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

Hiệp hội ngành nghề:

 • Hội Đấu giá viên Thành phố H Nội

Kinh nghiệm:

 • 1999 – 2005: Nghiên cứu viên Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội H Nội (công chức thuộc UBND Thành phố H Nội quản lý);
 • 2005 – 2011: Trợ lý Ban Tổng giám đốc Agribank, Ban Thư ký – Pháp chế;
 • 2011 – 2016: Trưởng phòng Dịch vụ - Marketing, Agribank Đông Anh (H Nội);
 • 2016- Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đấu giá v TM Thăng Long, Chủ tịch Công ty Đấu giá Hợp danh Avalue Việt Nam.

Đào tạo:

 • Đang làm NCS Quản trị Kinh doanh (DBA), Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (2016-2019).
 • Đã Tốt nghiệp Khóa đào tạo Nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp – Bộ Tư pháp (2018); đang thực tập hành nghề;
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế (MBA), Trung tâm Pháp – Việt đào tạo về quản lý (CFVG), Đại học Kinh tế Quốc Dân (2007);
 • Cử nhân Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc Dân (HỆ CHÍNH QUY TẬP TRUNG, 1999);
 • Cử nhân Luật Kinh tế, Khoa Luật học – Đại học Quốc gia H Nội (2000-2005);
 • Cử nhân Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ H Nội (1999);
 • Đấu giá viên, Chứng chỉ Hành nghề số 2049/TP/ĐG-CCHN do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp (2017);

Giải thưởng:

Các ấn phẩm v bản viết (bản tiếng Việt), các ấn phẩm v bài viết được đăng bằng tiếng Anh:

 • “Vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế ở H Nội”, Tập thể tác giả, HISEDS, Chủ biên TS. Nguyễn Minh Phong. NXB Chính trị quốc gia, 2004;
 • Huy động v cho vay tín dụng trung v dài hạn ở H Nội - Bốn vướng mắc v ba giải pháp”, Thời báo Tài chính Việt Nam, trang 10, số 50 (478) ra ngày thứ Tư 26/04/2000.
 • “Thu hút đầu tư nước ngoài - Một bài toán lớn”, Thời báo Tài chính Việt Nam, trang 4, số 92 (520) ra ngày 02/08/2000.
 • “Vốn đầu tư mạo hiểm – Hình thức đầu tư phát triển mạnh trong nền kinh tế tri thức”. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (Viện Kinh tế học), số tháng 4/2001 (275).
 • Bài viết: “Những vấn để đặt ra trong công tác quản lý nh nước đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp” (GS.TS. Tô Xuân Dân, TS. Nguyễn Minh Phong, CN. Nguyễn Huy Dương) – Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Thi hành Luật doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố H Nội” (UBND TP H Nội, ngày 01/7/2003);
 • Bài viết: “Mô hình công ty mẹ - công ty con v triển vọng áp dụng ở H Nội” (GS.TS. Tô Xuân Dân, TS. Nguyễn Minh Phong, CN. Nguyễn Huy Dương). UBND TP. H Nội – Chương trình 13/CTr-TU- Viện NCPT KT-XH H Nội. Kỷ yếu Hội thảo “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN trên địa bàn Thành phố H Nội – Thực trạng v Giải pháp” (12/2002);

Nguyen Huy Duong MBA Thesis. “The development of the Hanoi City’s Private Economic Sector – Case Study: Secoin,.Ltd” (October 2004).

Kết nối liên quan

Lễ ký kết hợp tác giữa Học viện phụ nữ Việt nam v Viện CNTT ITPLUS

Lễ ký kết hợp tác giữa Học viện phụ nữ Việt nam v Viện CNTT ITPLUS

Lễ ký kết hợp tác giữa Viện Công nghệ thông tin ITPlus v Học Viện Phụ Nữ Việt Nam được…

Lễ ký kết hợp tác giữa Học viện phụ nữ Việt nam với 4 doanh nghiệp đối tác chiến lược ngành Luật

Lễ ký kết hợp tác giữa Học viện phụ nữ Việt nam với 4 doanh nghiệp đối tác chiến lược ngành Luật

Nhằm tăng cường nâng cao nguồn lực, đẩy mạnh chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối…

Lễ ký kết hợp tác: Học viện Phụ nữ Việt Nam & các DN

Lễ ký kết hợp tác: Học viện Phụ nữ Việt Nam & các DN

Ngày 22/3/2018, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam v 4 đối…

Wehub