Kết nối Mentor: Đặng Xuân Minh - Tổng giám đốc AVM Vietnam, Chủ tịch Công ty Thẩm định giá BTCvalue

18:2723/11/201842 lượt xem

Họ và tên: Đặng Xuân Minh
Chức danh hiện tại: Tổng giám đốc AVM Vietnam, Chủ tịch Công ty Thẩm định giá BTCvalue
Ngày sinh: 27/03/1977
Địa chỉ liên lạc: AVM Vietnam, P306, 46 Ngô Quyền, Hà Nội

Email: minh@avm.vn

Anh Minh hiện là CEO của AVM Vietnam – công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn & xúc tiến đầu tư và Chủ tịch công ty thẩm định giá BTCvalue. Ngoài ra anh cũng tham gia sáng lập Trung tâm đào tạo về đầu tư CMAC và Diễn đàn M&A Vietnam – một hoạt động xúc tiến M&A thường niên được đông đảo giới đầu tư trong và ngoài nước quan tâm.

Anh Minh tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân Hà nội và nhận bằng MBA từ CFVG năm 2005, Anh là một trong số 27 thẩm định viên về giá đầu tiên được Bộ tài chính cấp chứng chỉ hành nghề.

Anh Minh tham gia thỉnh giảng và nghiên cứu về tinh thần doanh nghiệp, các mô hình kinh doanh và chiến lược M&A, quản trị thương vụ M&A, định giá thương hiệu và định giá mỏ khoảng sản.

Các tác phẩm đã công bố:

  • Báo cáo M&A Việt nam 2009, 2010
  • Đi tìm giá trị cộng hưởng - sách chuyên khảo – Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 2012 – đồng tác giả với TS Vũ Anh Dũng
  • Định giá mỏ khoáng sản – Vietnam M&A Outlook 2012

Kết nối liên quan

Lễ ký kết hợp tác giữa Học viện phụ nữ Việt nam và Viện CNTT ITPLUS

Lễ ký kết hợp tác giữa Học viện phụ nữ Việt nam và Viện CNTT ITPLUS

Lễ ký kết hợp tác giữa Viện Công nghệ thông tin ITPlus và Học Viện Phụ Nữ Việt Nam được…

Lễ ký kết hợp tác giữa Học viện phụ nữ Việt nam với 4 doanh nghiệp đối tác chiến lược ngành Luật

Lễ ký kết hợp tác giữa Học viện phụ nữ Việt nam với 4 doanh nghiệp đối tác chiến lược ngành Luật

Nhằm tăng cường nâng cao nguồn lực, đẩy mạnh chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối và…

Lễ ký kết hợp tác: Học viện Phụ nữ Việt Nam & các DN

Lễ ký kết hợp tác: Học viện Phụ nữ Việt Nam & các DN

Ngày 22/3/2018, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và 4 đối tác…

Wehub